top of page

SİNEMA REKLAMINI ANLAMAK (5.BÖLÜM)


Türkiye’de reklam, sponsorluk ve promos-yon faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ortam olarak sinema reklamcılığı, gelişmesini sürdüren bir alandır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra Türk Sinema sektörünün yapım, dağıtım ve gösterim süreçlerinde yaşanan gelişmeler, seyirci sayısını olumlu yönde etkilemiştir. Seyirci sayısındaki artış reklam mesajlarının iletildiği bir ortam olarak sinema salonlarının reklamverenler tarafından daha çok tercih edilmesi sonucunu doğurmuştur. Buradan hareketle çalışma kapsamında, bir reklam mecrası olarak sinema salonunun kullanılması, sinema reklamcılığının tercih edilme nedenleri ve bu kapsamında yer alan uygulamalar açısından genel olarak de-ğerlendirilmektedir. Sinema reklamcılığı sü-reci, karşılaşılan sorunlar ve uygulamalar ise Türkiye özelinde değerlendirilmektedir. Bu yolla henüz bir endüstri olarak tanım-lanamayacak Türk Sineması’nın gösterim sürecini finansal açıdan destekleyen bir yöntem olması yönüyle sinema reklam-cılığının bir reklam mecrası olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca reklam mesajlarından kaçma eğilimi gös-teren kitlelere ulaşmak isteyen reklamveren açısından sinema reklamcılığının taşıdığı özellikler ve sinema reklamcılığının gele-ceğine ilişkin değerlendirmeler çalışma sonunda ortaya konmaktadır.


Eylem ARSLAN


Anahtar Sözcükler: Sinema reklamcılığı, sinema reklamı, sinema reklamları, perde reklamcılığı, fuaye reklamcılığı.

27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page